KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr
 
 
Podjela alata prema vrsti posmaka
     
Alati za ručni posmak ( sl 1. )
 
Alati za mehanički posmak ( sl. 2 )
     
Preporučuju se za upotrebu gdje se posmak radnog komada odvija ručno ( npr. stolna glodalica ), u svrhu zaštite radnika. Alati za ručni posmak oblikovani su prema sljedećim kriterijima :
 
* s ograničenjem zahvata i maksimalnom debljinom strugotine 1,1 mm
* kružna izvedba
* s ograničenjem širine uzubine "s"
 
Alati za ručni posmak izrađuju se samo prema zahtjevu.
 
Predviđeni su za rad na strojevima kod kojih je radni komad stegnut, a posmak je osiguran opremom stroja ( četverostrana blanjalica, dvostrani profiler ). Alati za mehanički posmak nemaju ograničenja zahvata.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podaci za narudžbu
 
Za brzo i nesmetano odvijanje tehnološkog procesa i isporuke alata neophodno je prilikom narudžbe dostaviti sljedeće podatke :
 
 
* promjer x širina x promjer rupe ( sl. 3 )
* broj zuba
* smjer okretanja vretena ( sl. 4 )
* brzinu posmaka
* dimenzije utora ( sl. 5 )
* Izvedbu alata : alatni čelik, brzorezni čelik ili tvrdi metal
 
Materijal radnog komada
 
* navesti da li se radi o mekom drvu, tvrdom drvu, egzotama, šperpločama, tvrdim ili mekim vlaknaticama, ivericama, jednostrano ili dvostrano obloženim folijama ili furnirom ili nekom drugom materijalu
* navesti smjer rezanja u odnosu na drvena vlakanca (sl. 6 ) , smjer rezanja u odnosu na posmak ( sl. 7 ) kao i debljinu materijala koji se reže
 
 
Profili
 
* prilikom naručivanja profilnih alata ili alata za kosinu, ukoliko se radi o standardnom profilu, navedite njegov broj, potrebne dimenzije, a ukoliko se radi o specijalnom profilu pošaljite skicu ili uzorak profila
 
Uputa za primjenu
 
Za dug i pravilan rad alata neophodno je pravilno rukovanje alatom od strane korisnika, pri čemu je potrebno pridržavati se sljedećih uputa :
* alat, posebno izrađen od tvrdog metala, ne smije se odlagati na tvrdu podlogu bez zaštite, da ne bi došlo do oštećenja rezne oštrice
* prihvatni dijelovi stroja, vreteno i prirubnica, moraju biti čisti i unutar dozvoljenih odstupanja ( sl. 9)
* neophodna je kontrola klinova i steznih elemenata i njihova zamjena u slučaju oštećenja ili uništenja
* prije stavljanja alata na stroj obavezan je pregled rezne oštrice kako ne bi bila slomljena ili uništena
* maksimalan broj okretaja alata mora biti usklađen s brojem okretaja stroja - maksimalan broj okretaja alata ne smije biti prekoračen, a najekonomičniji broj okretaja najčešće je niži od maksimalnog broja okretaja
 
 
Osnovni tehnički pojmovi
 
Smjer okretanja glodala i drobljača
 
* desni smjer okretanja glodala i drobljača je vrtnja u smjeru desnog vijka, gledano od strane na kojoj je smješten pogon ( sl. 10 )
* lijevi smjer okretanja glodala i drobljača je vrtnja u smjeru lijevog vijka, gledano od strane na kojoj je smješten pogon ( sl. 11 )
 
 
Položaj vratila i alata
 
 
Položaj većeg promjera
 
* važno je točno odrediti položaj većeg promjera profilnih alata ili položaj predrezača s obzirom na smjer okretanja :
 
 
Minimalni promjer alata
 
* minimalni promjer alata određuje se prema dijagramima
 
Alati s rupom
 
* svi alati izrađeni su s otvorom rupe koja ima toleranciju H7
 
Brzina rezanja
 
* uz poznati promjer alata (D) i broj okretaja (n) brzina rezanja izračunava se po formuli :