KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr

 

MAISON & OBJET PARIS 20.-24. SIJEČNJA 2017.

 

Kordun je i ove godine sudjelovao na izložbi Maison & Objet u Parisu.

 

Kvaliteta naših proizvoda iznova privlači mnoge posjetitelje.

 

Obavljeno je preko dvadeset značajnijih razgovora sa potencijalnim partnerima.

 

Puno veći broj posjetitelja je uzeo informacije i kontakte.

 

Sve više upita ima za proizvodnju u Europi.

 

Potvrdu naše kvalitete očekujemo kroz nove narudžbe.