KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr

 

MACEF Milano

 


U Milanu je Kordun premijerno prikazao brand
Strohal supreme i dvadesetak novih proizvoda.

 


Strohal supreme - posrebreni i pozlaćeni proizvodi

 


Izloženo je 26 novih proizvodaOstvareno je preko 30 novih kontakata.