KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska
proizvodnja i promet metalne robe
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
tel: 047 / 645 - 066
kordun@kordun.hr

 

- posjetite nas u:

KARLOVAC
PRODAJNI CENTAR - KARLOVAC
MATKA LAGINJE 10
47000 KARLOVAC
tel: 047 / 645 - 566
MAKARSKA

APFEL

DUBROVAČKA 35
21300 MAKARSKA
tel: 021 / 610 - 455
 
VINOTEKA APFEL
PRODAJNI CENTAR "MERCES"
OBALA KRALJA TOMISLAVA 11
21300 MAKARSKA
tel: 021 / 679 - 492
 
 
 
 
 
 

 

 

KORDUN, proizvodnja i promet metalne robe, M.Laginje 10, Karlovac, Hrvatska

047 / 645 066
www.kordun.hr